‘Scheiding der geesten’ in accountancy: verschillen tussen kantoren steeds groter”

Elk kantoor reageert weer anders op de veranderingen die zich voltrekken in de accountancymarkt. In die dynamische context is er één constante factor: de bemensing van een kantoor bepaalt in grote mate de slagingskans om goed op deze veranderingen te anticiperen en reageren. De kwaliteiten en ambities van de directie, partners en het kantoor-DNA zijn hier versnellende of juist vertragende factoren. Veel kantoren zijn op dit moment ook duidelijk zoekende; wat voor kantoor wil ik zijn, matchen mijn huidige medewerkers met die ambitie, op welke manier laat ik me zo slim mogelijk ondersteunen door ICT? Jonge, innovatieve kantoren die al redelijk ver zijn in die transitiefase contrasteren hier met de meer traditionele kantoren die nog staan te dralen; niet goed wetend waar hun nieuwe stip op de horizon moet komen te staan.