Waardering accountantskantoren verlangt nieuw denkframe

Hoe waardeer je tegenwoordig een accountants- kantoor? Veel kleine tot (middel)grote accountants- kantoren verschillen hierover (steeds meer) met elkaar van inzicht. De waarde van een kantoor wordt bijvoorbeeld al gauw te hoog ingeschat, wanneer een kantoor zich aansluit bij - of fuseert met - een ander kantoor. Maar dit speelt natuurlijk ook bij de verkoop van het eigen kantoor. Op die te hoge waardering lopen veel deals (uiteindelijk) stuk. De waarde op basis van alléén ‘factor x omzet’ is achterhaald. Het gaat er juist om dat je het complex van waardebepalende factoren scherp in het oog houdt en die, gewogen, waardeert.