Samen de juiste strategie bepalen

Wilt u eens serieus sparren over uw strategie of staat u juist aan de vooravond van een strategische heroriëntatie? Onze branche specifieke Toekomst Strategie Scan© is speciaal ontwikkeld voor partner- en directieteams van accountants- en belastingadvieskantoren en helpt u om helder te krijgen wat de juiste strategische koers is voor uw organisatie.

Alle strategische alternatieven komen onderbouwd aan bod in de uitgebreide en diepgaande Strategie Scan. Van een zelfstandige koers met strategische prioriteiten tot en met een eventuele aansluiting, fusie, verkoop of overname(s). De scan levert een waardevol strategisch document op waarmee u vanuit het partnerteam richting kunt bepalen.

Openheid en commitment van het volledig partnerteam zijn een must.  Uw organisatie wordt  volledig doorgelicht en elke partner wordt persoonlijk en uitvoerig gesproken. Dat leidt tot conclusies, aanbevelingen en de strategische alternatieven. Niets blijft onbesproken, waarbij naast rationele ook emotionele overwegingen vanuit het partnerteam kunnen meespelen. Op basis van alle informatie en gesprekken komt het partnerteam tot de juiste strategische besluitvorming. 

Strategie Scan©  

 • Probleemstelling, doel onderzoek en centrale onderzoeksvraag
 • Missie,  visie, doelstellingen en strategie 
 • Klanttypologie, potentie, marketing & sales
 • Financials, producten, diensten en innovatie
 • Kwaliteit, compliance, ICT, processen en data science
 • Analyse bedrijfscultuur en personeelsbestand
 • Inventarisatie zakelijke en persoonlijke ambities van de partners
 • Identificatie KSF/KPI, SWOT en ESTEP (macro-meso-micro)
 • Conclusies en aanbevelingen
 • Strategische alternatieven en besluitvorming

Waarom wij?

 • Marktleider in strategisch advies voor accountants- en belastingadvieskantoren
 • Maatwerk advies en nét als u  ondernemer met de juiste expertise
 • Integer, betrouwbaar, open, doelgericht, betrokken en bewezen succesvol
 • Landelijk en regionaal actief vanuit zes vestigingen
 • Het enige bureau dat alléén actief is in accountancy & fiscaliteit
 • Expert auteur van artikelen over de fusie- en overnamemarkt

Get serious. Think Ingenius.

Wilt u een serieuze stap vooruit maken? Vanuit een weloverwogen strategische keuze? Zonder kostbare tijd te verspillen? Neem dan contact op met Patrick Killaars voor een oriënterend gesprek via 06-22504050.